Необичайно оръжие - женски писък  

07 януари, 2009

Неизвестен маскиран мъж връхлетял в 2 часа тази нощ в бензиностанция “Петрол” край град Омиш в Далмация. С пистолет в ръка той заплашил 28-годишната служителка и поискал да му даде парите от касата. Когато видяла пистолета, жената започнала да пищи. Нападателят се уплашил и избягал презглава – без никаква плячка. Полицията го издирва.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.