Химическо оръжие използвано срещу римски войници  

15 януари, 2009

Археолог твърди, че е открил доказателства за първата известна в историята употреба на химическо оръжие. Американецът Саймън Джеймс е убеден, че двайсетина римски войници, загинали в крепостта Дура-Еуропос край река Ефрат, чиито останки са били открити през 30-те години, са били обгазени от обсадилите ги персийски войски през 256 г. след Христа.
Персийците подпалили смес от минерална смола и серни кристали в подземна галерия, достигаща до римски пост вътре в крепостта. Джеймс смята, че персийците са чули шума от прокопаването на галерията и са изненадали римляните подлагайки ги на въздействието на смъртоносната химическа реакция. Жертвите са загинали почти моментално.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.