Apple iRifle  

21 януари, 2009

Две фотографии в едър план на новият снайпер с балистичен калкулатор KAC Bullet Flight 1.0.0, който за мнозина е твърде непонятен (Снайпер с iPhone) от olegvolk.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.