Да огледаме стоката на пазара  

20 януари, 2009

В продажба са две "детски" пистолетчета Colt 1908 Pocket .25АКП произведени през 1927 и 1924 г. Доста по късно през 1981 и 1984 г. са майсторски гравирани в чест на годишнината от появяването на Mickey Mouse (1927) и Donald Duck (1934). Цената им е само $25,000.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.