ЕС продала оръжия на Израел за Е200 млн.  

08 януари, 2009

През 2007 г. Брюксел е дал разрешение на страните членки за износ на оръжия на стойност 200 млн. евро за Израел, показват най-нови официални данни. Франция заема първо място в ЕС като доставчик на оръжия за евреите. Според доклада на ЕС, обобщаващ данните за 2007 г., 18 страни членки са получили повече от 1000 лиценза за износ на оръжия за Израел на обща стойност €199,409,348.

Водещите износители са Франция, Германия и Румъния. Франция е издала експортни оръжейни лицензи на стойност €126 млн., Германия за 28 млн., Румъния за 17 млн. Опозицията във Великобритания настоява страната да се дистанцира от износа на оръжия за Израел и да се осъществи натиск и върху другите страни-членки да не изнасят оръжия за взривоопасния регион. Военното министерство на Великобритания твърди: „Не одобряваме износ в отбранителната промишленост, ако има опасност той да се използва за външна агресия или вътрешна репресия ... Предложенията за износ за Израел се разглеждат от тази база".

През 2007 г. България, Германия, Полша, Румъния и Великобритания са изнесли "малки оръжия и муниции" за Израел на стойност 12 млн. евро. Още €23.5 млн. са реализирани от износ на „леки оръжия", т.е. такива, които изискват двама до трима души, които да оперират с тях: торпедо, бомби, експлозиви. Европейските доставчици са Чехия, германия, Румъния и Словения.

Белгия, Франция и Румъния са изнесли оръжия за въздушен бой и свързани материали на стойност €18.5 млн., като 10 млн. от тази сума е отишла в Париж.

Четвъртата категория в доклада на ЕС „електронно оборудване" включва сателитни насочващи системи, навигационни уреди и др. електронно оборудване, предназначено за военни цели. Тук износители са Франция и Германия в съотношение 89 млн. о 5 млн. евро.

Остатъкът до 200 милиона идва от оръжия, които не попадат в изброените четири категории. Италия и Испания са големи производители на оръжия, но на Израел те са продали само незначителни количества. Швеция, друг голям износител на военна техника, не е осъществила нито една продажба за Израел през 2007 г. В целия Европейски съюз само 28 лиценза за износ са отказани във връзка с въпроси за човешки права, международна безопасност или регионална стабилност.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.