Американците държат на правото си да притежават оръжие  

11 март, 2009

Преобладаващото мнозинство американци са за правото на гражданите свободно да притежават и носят оръжие, сочи изследване на общественото мнение на социологическата агенция Расмусен рипортс.
Съгласно посочените данни за свободно притежаване на оръжие са се изказали 75% от интервюираните, 14% са против, а 11% - нямат мнение по въпроса. Болшинството американци се гордеят с възможността свободно да притежават оръжие и смятат, че то е необходимо за самозащита.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.