Тенис ракетите не са оръжие, реши съдът на ЕС  

14 март, 2009

Австрийски тенисист спечели дело в Съда на европейските общности за това, че му е било забранено да си качи тенис ракетата в самолета под предлог, че е потенциално оръжие за тероризъм. Решението на летищните власти е било направено на базата на тайния списък на ЕС от 2003 г. за възможни оръжия, който не е официално оповестен от съображения за сигурност. още от Дневник...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.