Мнение на психолози за хладнокръвните убийства  

24 април, 2009

Убийствата, извършени с нож, в повечето случай не са планирани, случват се в момент на афект. Маниаци, които отнемат човешки живот с предварителен план с точки на действие, почти никога не използват нож, а пистолет, отрова или тежки предмети, като чук, например убийците, използвали нож, рядко успяват да прикрият следите си. Полицаите стигат сравнително лесно до извършителя. Поради липсата на плановост, ако имат защитна реакция, тя обикновено се изразява в мълчане.
Според психолозите младежите, въоръжени с нож, не изпитват сантиментална или маниакална привързаност към оръжието си. Ножът ако е малък и сгъваем, до много по-голяма степен е атрибут на страха, а не на агресията. Нещата са различни, ако ножът е голям, с инкрустации и добре поддържан. Тогава той е атрибут на агресията. Такива са боксовете и веригите. Според криминалните психолози в последните години все повече млади хора препасват ножове.
Тошко Тодоров, криминален психолог: "Това са хора, които за да тръгнат въоръжени на дискотека, на клуб, или на каквото и да било, допускат, че може да използват това оръжие. Вероятно допускат и че не могат да се справят без него. Затова смятам, че това са хора, които в младежката си възраст - ранна или по-късна - все още имат проблеми с това да могат да заявят и отстоят позицията си." още от bnt.bg...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.