Неудачни оръжейни разработки (видео)  

13 април, 2009


Tales Of The Gun - занимателно и поучително 45-минутно филмче за неудачните разработки в оръжейната история от history.com, удобно дублирано и на руски език.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.