Бум в износ на италианско оръжие  

23 април, 2009

Въпреки финансовата криза, поразила повечето сектори на Апенините, износът на оръжие и на продукти на отбранителната индустрия е отбелязал истински бум.
През 2008 г. Италия е изнесла с 220 % повече оръжие и военни хеликоптери, в сравнение с предишната година. още от news.bg...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.