I'm too sexy for my gun  

27 ноември, 2008

Тук няма да предупреждавам да не се държи пръстчето на спусъка, защото явно дамата стреля в стрелбище.
Също е явно, че пищовът е полуавтоматичен, щом от дулото излиза дим (току що е гръмнал), а петлето вече е взведено.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.