Смъртно наказание за кибер тероризъм  

09 ноември, 2008

Указът на пакистанския президент важи и за чужденците
Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари издаде указ, който предвижда смъртно наказание за някои случаи на кибер престъпления. Копие на документа, представен като закон за предотвратяване на електронни престъпления, разпространи правителствената агенция APP, на която се позовава Digital Trends.
Силата на закона ще се стовари върху всеки, който извършва престъпление с помощта на компютрите, имащо негативни последствия за националната сигурност. Ако кибер тероризмът доведе до смъртен случай, виновният ще бъде осъден също на смърт или на доживотен затвор.
Законът ще се прилага както за гражданите на Пакистан, така и за чужденците.
Властите на Пакистан дефинират кибер тероризма като достъп на лица до изчислителни ресурси с цел осъществяване на терористичен акт. Самият акт може да означава, например, кражба на информация, която позволява създаване на оръжия за масово поразяване.
Законът третира и други компютърни престъпления от рода на кибер мошеничество, нелегален достъп до изчислителни системи, повреждане на компютри и др. За всички тези престъпления е предвидено лишаване от свобода от три до десет години.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.