Русия разработва “информационно оръжие”- светът се готви за глобални информационни войни  

31 януари, 2008

Вече се създават спецподразделения във въоръжените сили и други силови структури на редица държави. Изхождайки от това, въоръжените сили на Русия също започнаха разработването на концептуални решения, елементи и начини за провеждане на информационни операции, съобщи днес първият заместник-началник на Генщаба на руската армия генерал Алексей Бурутин на заседание на националния форум по информационна сигурност Инфофорум.
Целите на войната сега се реализират не за сметка на силата, а за сметка на технологичното и информационното превъзходство, беше заявено на Инфофорума, който се провежда под патронажа на руското правителство и разглежда ключовите проблеми на сигурността на страната. “Информационното оръжие” съчетава ниско ниво на разходи и висока ефикасност при употреба. То не унищожава противника, за него не се изисква създаване на сложни структури и при това не е нужно да се преминават границите, каза Бурутин. Освен въздействие върху телекомуникационните средства, един от главните обекти на въздействие на информационното оръжие остават хората, техния светоглед. И това въздействие вече се провежда по линия разрушаване на духовните ценности, въздействие върху индивидуалното, груповото и масовото съзнание на населението на Русия. Генералът отбеляза, че с помощта на такова оръжие редица неправителствени организации, подкрепяни от чужбина, формират негативен образ на Русия, предаде Интерфакс. И Русия предприема действени мерки за противодействие на информационното оръжие, което се използва отвън. “Вече редица страни поеха курс към провеждане на информационни войни. Обемът на финансиране на тези цели сочи, че превъзходството в информационната сфера се разглежда като един от основните начини за реализиране на националните стратегии на тези страни през 21 век”, каза Бурутин.
Американският военен анализатор, полковникът от ВВС на САЩ Ричард Шафрански, отбелязва в статията си “Теории на информационното оръжие”, че “целта на информационната война е така да се въздейства върху поведението на противника, че той да не знае, че му е въздействано”. Победата в информационната война означава подчиняване на врага и абсолютно власт над него, посочва той.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.