Да уцелиш мига  

23 януари, 2008

Камери за всички: и за "снайперистите" и за "бързите стрелци".
Не се опитвайте да ги качите в самолета.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.