Друг цитат от "Труд" с коментар  

19 януари, 2008

“Оръжието е по джоба на купувача.”


Оръжието ВИНАГИ е било по джоба на купувача. Защото е предназначено за него. Дори и през турско робство.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.