Неутронен детектор открива наркотици и бомби  

09 април, 2008

Руски учени разработиха неутронен детектор, който показва в триизмерно изображение скрити предмети и може да определи химичния им състав, предаде сайтът „РнД СиНюз”. Приборът е създаден от сътрудници на Института за физика на твърдите тела на Руската академия на науките и от специалисти от Обединения институт за ядрени проучвания и компанията „Аспект”.
В устройството се използва ускорен поток от деутрони – ядрата на деутерия, които се състоят от един протон и един неутрон. Когато той попадне върху тритиева мишена, се образува поток от високоенергийни неутрони. Те се използват за анализ на материалите, тъй като засичат гама-лъчението, което възниква при взаимодействието им с ядрата на веществата. Това става с помощта на сцинтилационни детектори от оптични влакна.
Апаратът позволява да се види триизмерно изображение на скрити обекти с отклонение до няколко сантиметра. При това се определя и съставът на елементите на предметите, което позволява да се засекат пратки от хероин или тринитротолуол например, скрити в чувал захар.
3-D изображенията станаха възможни благодарение на детекторите за алфа-частици, които се получават при движението на неутроните във веществото. Химическият състав пък се установява, като се измерва енергията на гама-лъчението, чрез която се определя взаимодействието на неутрона с различните видове ядра.
Неутронни детектори е имало и преди, но те не са могли да различават вещества с близък елементарен състав, но съвсем различни химически формули. Освен това руският апарат е компактен заради сапфирената ускорителна тръба, която замести кварцовата при другите уреди.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.