Съвременно авторско хладно художествено оръжие 2  

27 декември, 2008

И. Денисов. Нож от композицията "Воден свят"

Ю. Власов (Н. Новгород) – Нож "Надежда за по-добро"

Ю. Власов (Н. Новгород) – Настенна композиция "Благовест".

В. Тимофеев. Острие - А. Курбатов (Тула) Кинжали "Носталгия".

Бочаров, Тула. Нож-танто "Пролет".

В.Сосков, К.Чернов, А.Гафаров, Москва. Нож "Модерн"

В. Кузнецов (Тула) – "Хищници"

С.Лукашин, Тула. Нож "Халиф". Острие Е.Асеев, Тула.

И. Кочетов (Спб) - Чифт ножове стилето "Love Story"

Съвременно авторско хладно художествено оръжие 1

Първия Български Бутон за споделяне


Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.