Направете празниците безопасни и сигурни  

18 декември, 2008

Икономическият портал на регион Стара Загора съветва как да направим празниците безопасни и сигурни :

...Ще продължи и контролът върху продажбата на увеселителни пиротехнически изделия. Особено строги ще бъдат санкциите на лицата, които съхраняват или употребяват оръжие и пиротехнически изделия, включително самоделни такива, в нарушение та Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Припомняме на гражданите, че законът изрично забранява хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и други гърмящи пожароопасни стоки на обществени места - училища, църкви, базари, дискотеки, заведения за хранене и увеселителни такива, обществен транспорт, включително и в новогодишната нощ. Санкциите за нарушителите са сериозни (глоби от 500 до 2000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание). За недопускане на нещастни случаи по време на празничните дни със заповед на Кмета на Община – Стара Загора № 3113/08.12.208 г. е абсолютно забранена стрелбата с ловно оръжие на територията на общината, както и продажбата и употребата на пиратки, фойерверки, ракети и други пиротехнически средства от малолетни и непълнолетни...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.