Европа затяга контрола над огнестрелните оръжия  

29 ноември, 2007

Европейските депутати решиха придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия да се разрешава само на лица, "имащи основателна причина за това и които са навършили 18 г.". Изключение ще се прави само при придобиване и притежаване на такива оръжия за лов и спортна стрелба от непълнолетни, "когато те имат разрешение от родителите или се намират под контрола на родител или възрастен, притежаващ валидно разрешително за огнестрелни оръжия или лов, или са в лицензиран тренировъчен център".

Европейският парламент днес гласува предложението на Европейската комисия за осъвременяване на директивата от 1991 г. за контрола върху придобиването и притежаването на оръжие.

Според предложението, прието на първо четене, страните в Европейския съюз се задължават да обменят редовно информация за броя на лицензираните оръжейници и оръжейни посредници, за прехвърляне на огнестрелни оръжия и техни части и боеприпаси, за националното законодателство и практики в тази област, за съществуващите наличности и конфискуваните огнестрелни оръжия.

Всяка държава в съюза ще трябва да поддържа централизирана компютъризирана система за данни, в която всяко огнестрелно оръжие, предмет на директивата, фигурира със свой идентификационен номер. Срокът за съхранение на тази информация, включваща също тип, производство, модел и калибър на оръжията, трябва да е поне 20 години, за да се даде възможност за точно проследяване и контролиране на огнестрелните оръжия.

Очаква се директивата да влезе в сила от началото на другата година. Държавите в Европейския съюз са свободни да въвеждат и по-стриктни правила в националните си законодателства по отношение на огнестрелните оръжия.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.