Има ги всякакви  

20 ноември, 2007

...Невероятно нещастно стечение на обстоятелства довело до смъртта на 40-годишна жена, която се заблудила на стрелбище, на което се обучавали полицаи. Когато нещастната жена разбрала, че е влязла в стрелбище, тя скочила и извикала „Бау”. Полицаите помислили, че мишената, която изскача, е проговорила и открили огън с пистолетите си. Жената била надупчена от 40 от общо 67 изстреляни куршума...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.