Полигонални ли са нерзите в затвора на Глок?  

10 ноември, 2007

Неотдавна споменах за едно списание за технологии, в което, според авторите може да намерите "История, настояще и бъдещето на технологиите…".
Какво намерих обаче аз в една статия за Глок там:
...Компенсаторът е изпълнен във вид на група отвори в горната долна част на ствола, и съответстващите им нарези в затвора, редом с мушката...
Цялата статия е написана в този стил, ама ей такова безсмислено изречение и да се напъна, не мога да измисля.
Помоему, заради многобройните правописни грешки и непознаване на техническата и оръжейна терминология, горната статия е нескопосан превод
на някоя кандидат-гимназистка от руска статия.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.