Hi-tech оръжие, предизвикващо болка, беше пробвано на журналисти  

20 септември, 2007

Журналисти от изданието Daily Mail изпробваха върху себе си миниатюрен (но напълно работоспособен) модел на несмъртоносното оръжие Silent Guardian, разработвано от компанията Raytheon за въоръжените сили на САЩ.

Silent Guardian представлява насочен излъчвател на милиметрови вълни, предизвикващи силно усещане на болка у хора и животни, оказали се в зоната на действие на устройството. Както отбелязват журналистите на Daily Mail, Silent Guardian оставя усещане за допир с нажежен проводник под напрежение. И макар разработчиците да твърдят, че болката се прекратява веднага, след като човекът излезе от обсега на действие на оръжието, журналистите твърдят, че усещането трае още няколко часа.

Трябва да отбележим, че прототипът на оръжието в реални размери при тестовете е обръщал в бягство даже най-закалените десантчици. При това, никаква необратима физическа вреда не е открита от въздействето на устройството.

Raytheon предполага, че оръжието може да бъде използвано за разгонване на агресивно настроени тълпи. Във всеки случай, Raytheon ще го продава на американската армия и нейните съюзници, а в страните, имащи проблеми със спазването на човешките права то няма да бъде доставяно.


Още по темата: Пентагонът демонстрира ново лъчево оръжие

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.