Целeте се в шията, а не в главата  

27 септември, 2007

Ловът на глигани е голямо изпитание и за най-добрите ловци. При своите 300 кг дивото прасе е удивително бързо и повратливо.
При това е най-интелигентното горско животно. Разярен звярът се хвърля срещу противника си, събаря го и го разпаря с глигите си, които могат да достигнат над 20 см. Затова на пусия за глиган ловецът винаги трябва да застава зад дърво или друго прикритие. За стрелба по глигани двуцевката е най-добре да се зареди с един патрон 13/0 и с едно бренеке. Така може да се избере според случая с кое от двете да се удари първо. Сачмите на 13/0 удря ефективно до 40 метра, бренекето - до 80. Най-уязвимото място на глигана е шията или зурлата, но за последното се иска изключително точен мерник. Черепът му е изключително здрав и попаденията там често пъти са неефективни.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.