България е търгувала най-много със САЩ и Европа  

05 септември, 2007

Общо 761 разрешения за износ и за внос на оръжие е издала през 2006 г. Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията към Министерството на икономиката. Това сочи годишният доклад на комисията, разгледан от правителството. Разрешителните за износ са 409, като основно са били за САЩ и Германия.

Разрешителните за внос са 352 и са основно от Франция, Италия и Украйна. Внесени са главно летателни апарати и оборудване за тях както и сухопътни транспортни средства и компоненти. Те са били предназначени основно за модернизацията на Българската армия. Издадените разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба са 31. Издадените разрешения за внос са 267.

България има двустепенна система на експортен контрол. Основните органи, осъществяващи дейности по лицензиране и издаване на разрешения, са Междуведомственият съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет, и Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката. Междуведомственият съвет издава лиценз за право за извършване на износ, внос, трансфер и транспортиране на оръжия. Той извършва също регистрация на лицата, които осъществяват брокерска дейност с оръжия или с изделия и технологии с двойна употреба.

Заявленията за износ, внос, трансфер в Общността, транзит или брокерска сделка с оръжия и износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба от територията на България за територията на друга държава от Общността, се разглеждат от Междуведомствената комисия. От 2007 г. годишни данни за износа на оръжия от България се предоставят на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз за включване в годишния доклад за износа на оръжия.

Държавите, към които България прилага ограничения или забрани за доставките на въоръжение са Азербайджан, Армения, Бирма, Босна, Зимбабве, Узбекистан, Ирак, Иран, Китай, ДР Конго, Северна Корея, Кот д`Ивоар, Либерия, Либия, Ливан, Руанда, Сиера Леоне, Сомалия и Судан. Тази забрана обаче не се отнася до силите на международни организации, които се намират в някои от тези държави.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.