Цитат с коментар  

01 септември, 2007

...The survey reports the global trade in small arms and light weapons is worth around $4 billion a year. It says the U.S., followed by France and Italy are the most transparent major exporters of small arms. It says the least transparent are Bulgaria, North Korea and South Africa...

В хубава група са ни сложили: "най-мътните" държави. Дали защото сме им голяма конкуренция или защото това е истината...?

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.