Пушка Savage модел 10ML II .50 калибър kaboom  

26 февруари, 2010


Предупреждение! Следващите снимки са неприятни за гледане! Тук умишлено са разкривени. Не кликвайте върху тях, ако сте по-чувствителни.


Сезонът на неприятностите е започнал още през октомври, когато е станала неприятната случка с този  Savage 10ML II "Smokeless" Muzzleloader.
Обичайните мнения за фирмата и патроните, както и коментари с почесване по врата и благославяне на Господа, че стрелецът се е отървал жив тук.

други страници за инцидента:
HowToBlowUpASavage10ML
hpmuzzleloading.com

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.