Възкръсването на един Глок  

08 февруари, 2010


Две години след погребването на един Глок 21, той бива изкопан, измит с вода и без смазка изстрелва 500 патрона .45 ACP. Не е зле.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.