88% от жените, убити от съпруга си, са застреляни със законно оръжие  

12 февруари, 2010

Сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие" и Фондация „Български център за джендър изследвания" направиха предложение за допълнение към Законопроекта за „Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия". Вчера предложението бе разгледано и одобрено от парламентарната Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм, а днес предложенията са разглеждат и от водещата комисия по този законопроект - Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Предложенията са в съответствие със законодателството и политиката за гарантиране на по-голяма сигурност на българските граждани. Те са във връзка в частност и със засилената защита срещу домашното насилие, потвърдена с последните промени в ЗЗДН от 9 декември 2009 г.

Данните в световен мащаб сочат, че 86% от притежателите на огнестрелно оръжие са мъже, като повече от 30% от жертвите на огнестрелни оръжия са жени. Повечето огнестрелни оръжия, използвани в случаите на убийство в домашна среда, са законно притежавани. В 55% от случаите на притежание или достъп до огнестрелно оръжие това се оказва основен рисков фактор за смъртност в резултат на домашно насилие.

Средно статистически, всяка трета жена, убита от съпруга си, е застреляна; повечето (88%) от тях са застреляни със законно притежавана пушка или пистолет, поради тяхната достъпност. Повечето случаи на домашно насилие не се регистрират. Средно статистически, една жена претърпява трийсет пъти насилие преди официално да подаде жалба. Огнестрелните оръжия увеличават риска едно нападение да се превърне в убийство.

В допълнение, наличието на огнестрелно оръжие и риска от причиняване на смърт, намаляват възможността на жените да противодействат. За тях травмата от заплахи, отправени от съпруг или партньор е още по-голяма, когато той размахва пистолет и опасността от убийство е реална.
Смята се, че в световен мащаб, цивилните граждани притежават почти 75% (650 милиона) от леките оръжия и лекото въоръжение. Повечето от тези оръжия са в ръцете на частни лица - предимно мъже. Насилието, включващо употребата на оръжие, е част от затворения кръг на заплахи и агресия, в който жените стават жертва на интимните си партньори.

В редица държави вече е прието законодателство, съдържащо разпоредби за отнемане правото на извършител на домашно насилие да притежава оръжие. Резултатът е значително понижаване на употребата на огнестрелни оръжия при случаи на убийство на съпрузи или интимни партньори. Проучвания показват, че ножовете не са заместител на огнестрелните оръжия при убийството на жени от техните съпрузи.

В доклада си от 2006 г., проф. Барбара Фрей, докладчик на ООН по превенцията на престъпления срещу човешките права, извършени с огнестрелни оръжия, изследва употребата на такива оръжия от цивилни и заключава следното: "Държавата има особено сериозни задължения, когато става въпрос за защита на правата на уязвимите групи, включително жертви на домашно насилие, които са най-изложени в дома си на риск от злоупотреба с оръжие. Употребата на оръжие в дома може лесно да превърне домашното насилие в убийство."

Предлаганите от организациите промени са в съответствие и с последните тенденции в международните стандарти и практика.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.