Нова книга: "Изобретено от войната" от Майкъл Уайт  

25 юли, 2007

Как военните конфликти раждат чудеса, за каквито само сме си мечтали?
Почти всяко устройство и нововъведение, което възприемаме като даденост в нашия живот през 21. век, е продукт на технологии, развити вследствие от войните.
Списъкът е огромен и всеобхватен и включва невъобразимо разнообразие от изобретения и процеси: от микровълновите печки до радиото и телевизията; от контактните лещи до компютрите; от интернет до сърдечната хирургия.
Като се спира на седем от най-важните области на науката и технологията, Майкъл Уайт разкрива колко много аспекти на съвременния технологичен свят са дошли до нас като светъл лъч през черните облаци на войната.
"Изобретено от войната" представя невероятната история на човешката изобретателност, изпълнена със завладяващи парадокси за това как хората често са най-креативни, когато рушат.
Важно е да се отбележи, че научният прогрес не е рожба нито само на военния устрем, нито само на лабораториите, които се финансират от комисиите по отбраната. И все пак военните императиви често са фактор и решаваща сила.
Във фокуса на политиците и военното командване винаги ще има нов враг и нова причина за разработването на оръжия, лекарства, транспортни средства и комуникационни мрежи.
От тях са се породили и ще продължават да възникват нови методи за водене на война, а заедно с тях и нови кървави конфликти. Но за щастие, както се надявам да стане ясно от този разказ, по протежение на този трънлив път човечеството е спечелило и ще продължава да печели много ценни неща.
Защото, както знаем от историята, от най-тъмните кътчета на човешката душа може да се роди както зло, така и добро."

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.