Вече без пушки  

14 юли, 2007

Териториалната дирекция на НАП в Ямбол поиска да бъде отнето оръжието на осем длъжници с неплатени данъци и осигуровки. Трима от тях имат неуредени задължения от 5 до 50 хиляди лева, един дължи над 50 хиляди лева и четири от фирмите са с неплатени данъци и осигуровки по над 100 хиляди лева, съобщава пресаташето на община Ямбол Ваня Велева. Искането за отнемане на оръжие се прави за първи път след въвеждането на новия Данъчно осигурителен процесуален кодекс, съгласно който приходната администрация има право да поиска това за длъжници с неплатени задължения над 5 хиляди лева. Заедно с искането за налагане на принудителни административни мерки се изготвя уведомление до лицензираните органи съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси”.
През месец юни в Териториалната дирекция на НАП в Ямбол са регистрирани 324 длъжници с неплатени данъци и осигуровки. От тях 298 са предадени в Агенцията за държавни вземания, а на 61 от собствениците на фирми-длъжници е наложена забрана да напускат страната. Новите длъжници в списъка са седем. Един е отпаднал, тъй като е уредил задължението си в размер на 85 хиляди лева.


Тази година в Ямбол, догодина в Ямболски окръг... Докато стигне до едрите риби в София още много вода ще изтече...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.