Цитат на седмицата  

06 юли, 2007

...Миналата седмица бях в Париж и стана дума за един политически представител на определена страна, който идва в България и се среща с кмета на София, а кметът го посреща с пистолет на бюрото. Това се разказваше на един коктейл и всички много се смяха… Толкова е абсурдно, че се разказва като виц. Аз обаче не желая да бъда представляван от политик с пистолет на бюрото. Не желая да бъда представляван и от политик, който ми бута комплекса от турското робство и непрекъснато играе върху това, че ние сме били жертви и ето, пак сме прецакани… Писна ми от всичко това...

Галин Стоев
capital.bg

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.