Испански пистолет, украсен от варненски майстор  

21 март, 2010

оттук: forum.oragie.com

Изпрати публикацията по електронната поща


4 коментара: to “ Испански пистолет, украсен от варненски майстор

Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.