Пистолет Taurus 1911 kaboom  

12 януари, 2010

или защо е добре да се стреля с очила и ракавици
 
 

Разказът на потърпевшия за случката започва така "Дърпам спусъка... БАНГ... дърпам спусъка... БАНГ... дърпам спусъка... БУУУМ...".
Обичайните мнения за фирмата и патроните, както и коментари с почесване по врата и благославяне на Господа, че стрелецът се е отървал без сериозни наранявания тук.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.