Пистолети HS - история  

14 януари, 2010


Основатели и съсобственици в HS Produkt са Иван Жабчич (Ivan Zabcic) и Марко Вукович (Marko Vukovic), и двамата машинни инженери. Вукович освен шеф дизайнер е в основата на повечето създадени оръжия, той притежава значителен боен опит, като ветеран от Хърватската война за независимост, в която е раняван два пъти... още от pishtov.com

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.