Пистолети Глок с RTF 2 от SHOT Show  

21 януари, 2009

Новото набраздяване RTF 2 (Rough Textured Frames) на пистолети Глок бе представено на SHOT Show 2009. Описано в литературата като "хиляди полимерни шипчета", RTF 2 създава у специалистите не особено приятно на пръв поглед усещане.
Няколко (кликабилни) снимки в едър план от glocktalk:

Пистолет Glock - четвърто поколение

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.