Револвер Smith & Wesson 629 kaboom  

31 октомври, 2009

Страховитите снимки са на револвер Smith & Wesson 629, който е бил подложен на творческо претоварване с презаредени боеприпаси от неговия собственик. Слава Богу, щастливецът се отървал само с добър удар по челото, но нищо повече. оттук

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.