Нова замозарядна пушка Ruger SR-556  

16 май, 2009

В твърде неудобен период на криза излиза новата самозарядна пушка Ruger SR-556, калибър 5.56 mm NATO на висококонкурентния пазар на AR-15 клонингите. още от колоритния Джеф Куин...
Рекламно видео от производителя.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.