Картечен пистолет на генерал Георги Ямаков  

08 май, 2009

През 60-те години започва един спор кое оръжие е по-добро за Българската армия- карабината СКС или автомат АК. Тогава бяха внесени определени количества СКС (с такава бях първата година като курсант). Автоматът все още беше лукс и за това българските конструктори започват работа по създаването на такова оръжие. Ямаков се заема с тази задача и за кратко време прави бул-пап конструкция на хибрид между автомат и картечен пистолет на базата на 7,62 мм патрон за АК. Работи на свободен затвор и цевта му и облечена в перфориран кожух. При стрелба дава отклонения както картечен пистолет. И както всяко експериментално оръжие и той е имал своите проблеми с надеждността, които бяха се отстранили в хода на серийното производство. Прикладът му и затворнaта кутия са от щампована ламарина. Проблемът с възможността за серийно производство се свежда до бързото вземане на решение за широко внедряване на АК в българската армия. Тогава знаете за решенията по линия на Варшавския договор за унификация на стрелковото оръжие на армиите на страните-членки. При това положение и при изключителната популярност на АК ямаковата разработка просто не получава шанс.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.