МВР ще разпродава зенитни картечници и минохвъргачки  

18 май, 2009

...И това е част от продължаващия процес на девоенизация. Може би следващите седмици ще обявим за продажба зенитни картечници, минохвъргачки.
Водещ: Ще има ли кой да ги купи?
Михаил Миков: Оръжия. Ако има. Иначе ще продължим да ги пазим да не изразходваме ресурс за поддържане на отбранителни способности без МВР да е член...
Водещ: Другата седмица казвате...
Михаил Миков: Тази седмица, която предстои ще се опитаме този процес да го задвижим. Военните униформи, които имаме, които са десетки хиляди военни униформи.
Водещ: Как ще ги продавате?
Михаил Миков: Да, ще ги предложим по някакъв начин да се освободим от тях. Защото не може средствата за издръжка да не достигат за вещно удоволство на текущите нужди на министерството, а в същото време да поддържаме мобилизационни готовности и това нещо е договорено и с министър-председателя, и с министъра на отбраната да върви една плавна редукция и влизане на този параметър на министерството в някакви по-нормални рамки, което пък да освободи от своя страна средства в бюджета, които да се насочват към текущите нужди на министерството... още от разговора в „Неделя 150” по БНР...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.