Colt връщат некачествени пистолети за подмяна на части  

01 юли, 2009

След S&W и Colt признават, че някои детайли в определени серии пистолети са произведени не по изискванията и умоляват собствениците да върнат пистолетите за подмяна на части, отбелязва Steve.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.