Антинобелова награда за мир  

06 октомври, 2007

...Антинобеловата награда за мир бе присъдена на лабораторията в Дейтън, САЩ, за нейната "гей бомба" - химическо оръжие, което предизвиква неустоимо сексуално привличане сред вражеските войници...


Наградата трябва да бъде не толкова
за мир, колкото за любов.

Пентагонът планирал да създаде гей-бомба

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.