Glock 21 Kaboom (видео)  

09 декември, 2009

За радост на противниците на австрийските пластмасови изделия е новината с видео от Marshall County, West Virginia, където .45-калибров пистолет Глок 21 избухва в ръцете на полицейски служител. Няма сериозно пострадали, предполага се, че инцидентът е заради некачествени боеприпаси.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.