Картечница 12 калибър (видео)  

06 декември, 2009


MY BELT FED 12 GAUGE UPPER RECEIVER FOR AR15 OR M16

twizted tunez.......professional sound | MySpace Video

След като поставиха арбалет и пушка с калибър .50BMG на платформата на автомата AR-15, сега пък неизвестен сръчко демонстрира картечница 12 калибър с лентово захранване на базата на AR-15 или M16.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.