Законът и ние  

23 февруари, 2010

Как новият закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ще се отрази на над един милион българи? видео от bnt...

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.