От 500 до 2000 лв глоба за продажба на пиратки без разрешително  

12 декември, 2008

От 500 до 2000 лв. са глобите по Закона за нарушения на правилата за търгуване с пиротехнически изделия с увеселителна цел. Търговия могат да извършват само търговци, които имат издадени разрешения от Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" или от полицейските управления по места, напомнят от Областна дирекция на МВР - Кюстендил.
Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите забранява търговията с тези изделия да се извършва на открито - по базари, сергии и павилиони. Пиратките и фойерверките следва да се съхраняват и продават само в оригиналната опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба на български език. Не се допуска продажбата на пиротехнически изделия - видимо повредени, с разкъсана опаковка и фитили.
Забранена е употребата на пиротехнически изделия в близост до учебни заведения, болници, храмове и черкви.

Картинката е неприятна, но е реален резултат от неправилно боравене с пиратки.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.