Складовете за бомби във Варненско са подсигурени, сочи проверка  

10 юли, 2008

Ползвателите и съхранители на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в област Варна стриктно спазват изискванията на уставите и инструкциите. Това сочат резултатите от проверката, разпоредена в понеделник от областния управител.
„Складове с боеприпаси и взривни материали в областта има само в общините Варна, Суворово и Девня”, разкри Димитър Димитров, служител по сигурността към Областна администрация. Към складовете има осигурена охрана, системи за сигнализация и видеонаблюдение, ограда, защитно осветление и измерване на температурата и влажността.
Производители на взривни вещества в областта са две фирми – “Никас” в Суворово и “Ескана” в Девня. На девненската фирма е било препоръчано да удвои от 5 на 10 човека охраната на склада си, посочи експертът по сигурността.
„В областта има 22 склада за радиоактивни вещества. 34 са складовете със силно действащи отровни вещества, предимно селскостопански препарати”, съобщи шефът на варненската полиция комисар Димитър Димитров. Складовете, в които се съхраняват взривни вещества, са четири. Оръжейните магазини са 17, от които 12 във Варна. Стрелбищата са четири, а работилниците за оръжия и боеприпаси – пет. Магазините за пиротехнически изделия в областта са 23. Подобни изделия се съхраняват в три склада.
През последната седмица полицията е проверила всички оръжейни магазини. „Констатирано е само едно нарушение – пропуск във водене на документацията, за което е бил съставен акт”, посочи комисар Димитров.
В областта има 16 825 законно притежавани огнестрелни оръжия. Най-много са ловните оръжия - над 9000, пистолетите са 7625, пушките тип “помпа” – 167, а автоматите – 21. В общият брой влизат личните оръжия на военни и полицаи, а над 90 % от издадените разрешителни са на частни охранители.
През 2007 г. и началото на 2008 г. са били отказани 41 разрешителни за притежаване на оръжие, а 36 разрешителни са били отнети, най-често за отпадане на основанието за носене на оръжие, разкри още шефът на варненската полиция.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.