Уникат  

24 ноември, 2007

"Маестро Ювелир" представя диамантен револвер (макар, че в пресата масово бе наричан пистолет), изработен от бели и черни диаманти с шест патрона от чисто злато.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.