Мъж на прокурор, че е продал "Макаров"  

14 септември, 2007

За продажба на законно притежаван пистолет е приключено дознание в РПУ-Ардино и материалите са изпратени в прокуратурата с мнение за предаване на съд на 59-годишен. В хода на разследването е разкрито, че лицето е продало притежаван от него пистолет “Макаров”. Оръжието е иззето от купувача. Наказателния кодекс предвижда санкция за всеки, който отчужди огнестрелно оръжие и го предаде на лице, което няма разрешително за притежаването му.

Изпрати публикацията по електронната поща


Обектите на авторски права се ползват тук с разяснителна и учебна цел, обзор или като цитати при критика или коментар.
Всички преводи и неподписани отдолу вляво текстове са собственост на Hacko.
Pishtov.com и Pishtov.blogspot.com не реализират приходи от дейността си. Credits: Amanda, Oleg Volk.